Enstitu.net || Blog

Enstitu.net blog sayfasına hoş geldiniz.

 • GÖÇ ve KADIN

  • 03.03.2021 15:30:14
  • Yazar: : Siyaset Bilimci Cansel Erten Kurt
  • Yorum
  • Puanı:0
  • Kültür Sanat

       Son zamanlarda göç hareketleri artmakta ve kadınlaşmaktadır. Göçün kadınlaşması; kadınların göç sürecinde görünür hale gelmesi ve toplumsal cinsiyet rollerine bağlı olarak erkeklerden farklı deneyimleri olabileceği düşüncesini tetikleyen 1970’lerden sonra artan yoksulluk, gelir dağılımındaki adaletsizlik, az gelişmiş ülkelerde yaşanan çatışmalar gibi küresel ölçekte uygulanan neoliberal politikalar sonucunda ortaya çıkan göç eden kadın sayısındaki artıştır. Genelde ekonomik nedenler kadınları göçe itmektedir. Bunun dışında toplumsal baskı, şiddet, problemli evlilik gibi nedenler de etki etmektedir.

       Savaşa bağlı göçlerde kadınların göç kararı vermesindeki en önemli faktör, bu durumlarda kadına karşı cinsel tacizin ve şiddetin uygulanmasıdır. Bugün Suriye ve Irak’ın kuzeyinde IŞİD çetelerinin çok sayıda kadını esir aldığı, çoğunu sattığı ya da zorla evlendirdiği ve esir alınan kadınların ve küçük kız çocuklarının tecavüze uğradığı bilinmektedir. Savaş durumu dışında sosyal yaşantılarında da taciz ve şiddete maruz kalmaları söz konusudur. Bu nedenle sosyal ve ekonomik hayatlarının daha güvenli ve rahat olabileceği yerlere göç etmeye ihtiyaç duymaktadırlar.

       Kadınlar da bütün sığınmacılar gibi baskı, zulüm ve korku içinde oldukları için
  kaçmaktadırlar. Ancak kadınlar, erkeklerden farklı olarak 1951 Sözleşmesi’nde özel olarak yer verilmeyen toplumsal cinsiyet temelli ayrımcılık, sosyal ve kültürel önyargılardan kaynaklanan baskı ve zulüm, geleneklerle ilişkili bedensel ve ruhsal sağlıklarını bozan zarar verici uygulamalar, cinsel istismar, cinsel şiddet, aile içi şiddet gibi esas olarak kadın olmalarından kaynaklı zulüm ve baskılardan kaçmak için de ülkelerini terk etmek ve başka bir ülkeye sığınmak zorunda kalırlar.

       Göçten sonra kadınlar, erkeklere oranla daha ciddi problemlerle ve istismarlarla karşı karşıya kalmaktadırlar. “Göçmen kadınlar hem kadınlık, hem de göçmenlik statülerinden dolayı belli vatandaşlık haklarından ve sosyal haklardan yoksun kalmaktadır. Göçmen kadınlar, var olan kaynaklara ulaşırken ve emek piyasasına girerken de engellerle karşılaşmakta, sosyal dışlanmaya maruz kalmaktadırlar.” İş hayatında erkeklere göre daha az maaşla çalışma, cinsel istismara uğrama, şiddet görme gibi engeller söz konusudur.

       Toplumsal cinsiyet açısından bakıldığında, kadının göç ile gittiği ve ayrıldığı mekanda nasıl bir etkiye neden olduğu ve göçün kadını nasıl etkilediği kritik husustur. Toplumsal cinsiyet eksenli olarak kadın ve erkeğin göçünde bir farklılık görülmektedir. Kadınların geldikleri ve hedefe ulaştıkları mekanlar erkeklere göre farklılaşmaktadır. Toplumsal cinsiyet kaynaklı, kadınların haklarında kısıtlamalar söz konusudur. Çeşitli ayrımcılıklar, yetersiz sağlık bakımı ve eğitim, ev işleri ile ilgili sorumluluklar kısıtlamalara örnek olarak verilebilir. Bu nedenler de kadınları göç fikrine sürüklemektedir.

       Göç konusunda yapılan araştırmalar; göç nedenleri, göç sürecine katılım, yaşam deneyimleri, göçün etkileri ve göç edenlerin tutum ve tepkileri açısından kadın ve erkekler arasında önemli farklılıklar olduğuna işaret etmektedir. Göçülen yerdeki toplumun kadınlara sunduğu kaynaklar, ya da getirdiği kısıtlamalar, zorunlu göçte kadın ve erkekler üzerinde farklı etkiler doğurmaktadır. Göçmen kadınlar genellikle göç ettikleri ülkelerde toplumsal cinsiyetin dayattığı sorumluluklar çerçevesinde iş bulabilmektedirler. Bu kadınların, göçmen erkeklere ve yerleşik kadınlara göre daha fazla ev içi hizmetler, bakım hizmetleri, garsonluk gibi fazla nitelik gerektirmeyen işler ile turizm, fuhuş ve eğlence sektörlüğünde istihdam edildikleri; aynı zamanda yaralanma ihtimali yüksek olan ve fiziki güç gerektiren endüstrilerde çalıştıkları görülmektedir.

       Göçmen kadınlar, devletin kısıtlayıcı yasalarından dolayı kayıt dışı sektörlerde çalışmak zorunda kalabilmektedirler. Bu yasalar işverenin güçlenmesine sebep olmaktadır. “kaçak” veya “yasadışı” olarak adlandırılan kadın göçmenler de sınır dışı edilmemek için rıza göstermektedirler. Bunlara ek olarak bu kadınlar cinsiyetçi şiddetin ve tacizin merkezindedirler. Fiziksel veya psikolojik saldırıya uğradıklarında yasaların ve toplumun göçmen kadınları ötekileştirmesinden kaynaklı bu kadınlar yaşadıklarına boyun eğmek durumda kalmaktadırlar. Uluslararası göçü toplumsal cinsiyet bağlamında değerlendiren çalışmalar, kadınların, kadın olmaları; göçmen olmaları; farklı bir etnik gruba ve işçi sınıfına ait olmaları üzerinden yürüyen dört farklı ilişki seti ve iktidar ilişkisi içerisinde olduklarını göstermektedir. Bu bağlamda, göçmen işçi kadın göçmen olarak, yerli işçi kadın karşısında; kadın olarak erkek göçmen karşısında; işçi olarak vasıflı göçmen işçi karşısında dezavantajlı durumda kalmaktadır.

       İçinde yaşadığımız yılların en önemli toplumsal olgularından birisi olan ve Türkiye açısından çok önemli sosyo-politik değişimleri beraberinde getiren göç, hala gerek toplumsal, gerekse siyasi değerlendirmelerde ve araştırmalarda erkek egemen bir bakış açısıyla, erkek odaklı irdelenmektedir. Kadınlar, gerek göç dinamiği, gerekse göçün getirdiği sorunlar ve çözüm önerilerinde görünmez bir kitleyi oluşturmaktalar.

  Siyaset Bilimci
  Cansel Erten Kurt

0 Yorum

 • Bu konuya yorum yapılmamış.

  İlk yorumu siz yapın.

  Yorum Yap

Yorum Yap & Puan Ver

0

KATILIMCI GÖRÜŞLERİ

 • Şirket kurululu ile ilgili hiçbir fikrim yoktu fakat daha sonra noter, vergi dairesi, banka, ticaret odasıyla ilgili önemli bilgileri öğrendim. Ayrıca demirbaşların amortisman oranlarının bilgisinin nereden ...Daha fazlasi

  Sonay Çelik Finansal Muhasebe Elemanı
 • Bu oluşumun kesinlikle olması gereken  ihtiyaçlara cevap veren bir platform olduğunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Özellikle muhasebe mesleğine yeni başlayan, teorik olarak öğrendiği bilgiyi nerede, nasıl kullanacağına ...Daha fazlasi

  Doğan Çelik SMMM
 • Hocalarımızın yönlendirmeleri sayesinde iş hayatında ihtiyacım olan konularda nereden doğru bilgiye ulaşabileceğimi öğrenip, bakış açımın daha genişlemesi fırsatını edindim.Çalıştığım firmada yaptığım işlemlerde kendime olan güvenimi pekiştirdim. ...Daha fazlasi

  Ahmet Demir SMMM
 • Mesleki uygulamalardaki eksiklerimi gidermek, gerek kendimi test edebilmek amacıyla bu platforma katıldım. Bu sayede, artık mesleki hayatta karşımıza çıkan sorunlarda, kararsız kaldığımız anlarda, her zaman danışabilecek ...Daha fazlasi

  Sevil Aydın Finansal Muhasebe Elemanı