• Akaryakıt İstasyonlarında Yeni Nesil Akaryakıt Pompa Ödeme Kaydedici Cihaz Uygulaması Başlıyor

  • 23.03.2021 16:20:09
  • Yorum: 2
  • Puanı:0

            527  sıra  Nolu  VUK  Genel  Tebliği  ile onay  işlemi 24  Mart  2021  tarihinden önce gerçekleştirilmiş ve halen kullanılmakta olan;

              1.Elektronik kayıt ünitesi olmayan (EKÜ’süz) ve akaryakıt istasyonlarında araçlara yakıt veren pompa ünitelerine bağlanma zorunluluğu bulunan ödeme kaydedici cihazların (EN Pompa ÖKC’lerin) en geç 30 Haziran 2022 tarihine kadar,

              2.Elektronik kayıt ünitesi olan (EKÜ’ lü ) ve akaryakıt istasyonlarında araçlara yakıtveren  pompa  ünitelerine  bağlanma  zorunluluğu  bulunan  ödeme  kaydedici cihazların (EN Pompa ÖKC’lerin) en geç 31 Aralık 2023 tarihine kadar değiştirilmesi zorunluluğu getirilmiştir. 24 Mart 2021 tarihli ve 31433 sayılıResmi Gazetede yayımlanan 527 sıra No.lu VUK Genel  Tebliği ile 

                **⎯Akaryakıt  istasyonlarında  araçlara  yakıt  veren  pompa  ünitelerine  bağlanma zorunluluğu  bulunan  ödeme  kaydedici  cihazların  (EN Pompa  ÖKC),  elektronik ortamda anlık veri aktarımı yapabilen, güvenlik seviyesi yükseltilmiş ve bu Tebliğle diğer özellikleri belirlenen “Yeni Nesil Akaryakıt Pompa Ödeme Kaydedici Cihazlar (YN Pompa ÖKC)” haline dönüştürülmesine,

               **-Akaryakıt istasyonu işlet mecilerinin akaryakıt pompalarına bağlı ödeme kaydedici cihazlardan gerçekleştirilen satışlara (LPG, doğalgaz, elektrik ve benzerleri de dahil) ait mali bilgileri elektronik ortamda bildirim zorunluluğuna, 

                **-YN Pompa ÖKC bilgilerinin (üretim, aktivasyon, hurdaya ayırma, devir, bakım ve benzeri işlemlere ait) takip edilmesi, bu cihazların üreteceği fiş veya rapor bilgilerinin Gelir İdaresi Başkanlığınca belirlenen  teknik  standartlara  uygun  olarak  gizlilik  ve güvenliği  sağlanarak  toplanması,  saklanması,  işlenmesi,  anlık  ve/veya  periyodik olarak  Bakanlık/Başkanlık BİM’e iletilmesi,  mükellefler  ve  ÖKC  üreticilerine sunulması  ve  raporlanması  hizmetlerini gerçekleştirmek  üzere  Başkanlıkça “Akaryakıt  Pompa  Ödeme  Kaydedici  Cihazlar  Terminal  Servis  Merkezleri”nin yetkilendirilmesine ve çalışmalarına,

  ⎯İlişkin konularda düzenleme yapılmıştır.

  Link: TÜRMOB | Akaryakıt İstasyonlarında Yeni Nesil Akaryakıt Pompa Ödeme Kaydedici Cihaz Uygulaması Başlıyor (turmob.org.tr)

0 Yorum

 • Bu konuya yorum yapılmamış.

  İlk yorumu siz yapın.

  Yorum Yap

Yorum Yap & Puan Ver
0KATILIMCI GÖRÜŞLERİ

 • Şirket kurululu ile ilgili hiçbir fikrim yoktu fakat daha sonra noter, vergi dairesi, banka, ticaret odasıyla ilgili önemli bilgileri öğrendim. Ayrıca demirbaşların amortisman oranlarının bilgisinin nereden ...Daha fazlasi

  Sonay Çelik Finansal Muhasebe Elemanı
 • Bu oluşumun kesinlikle olması gereken  ihtiyaçlara cevap veren bir platform olduğunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Özellikle muhasebe mesleğine yeni başlayan, teorik olarak öğrendiği bilgiyi nerede, nasıl kullanacağına ...Daha fazlasi

  Doğan Çelik SMMM
 • Hocalarımızın yönlendirmeleri sayesinde iş hayatında ihtiyacım olan konularda nereden doğru bilgiye ulaşabileceğimi öğrenip, bakış açımın daha genişlemesi fırsatını edindim.Çalıştığım firmada yaptığım işlemlerde kendime olan güvenimi pekiştirdim. ...Daha fazlasi

  Ahmet Demir SMMM
 • Mesleki uygulamalardaki eksiklerimi gidermek, gerek kendimi test edebilmek amacıyla bu platforma katıldım. Bu sayede, artık mesleki hayatta karşımıza çıkan sorunlarda, kararsız kaldığımız anlarda, her zaman danışabilecek ...Daha fazlasi

  Sevil Aydın Finansal Muhasebe Elemanı