Çek / Senet nedir? Takibi nasıl yapılır?

 •    Çek senet kullanımı genelde finansal muhasebecilerin zorluk yaşadığı bir konu olabilmektedir. Finansal muhasebe dünyasında ödeme aracı olarak çek ve senet karıştırılabilir çünkü kredi aracı, kredi ödemesi veya teminat olarak kullanılabilmektedir.  

     Bu eğitim; finansal muhasebecilerin kullandıkları araçları sağlıklı bir biçimde yönetmelerini, nakit yönetimini planlamalarını sağlayacaktır.

     •Finansal yapımızı nasıl derinleştiririz?

     •Kredi ve varlık aracı olarak çek ve senedin yönetilmesi nasıl sağlanır?

     •Finansal raporlara nasıl yansıyacaktır?

   gibi soruların cevabını vereceğiz. 

  Eğitimin İçeriği

  A.ÇEK

  •ÇEKİN HUKUKİ NİTELİĞİ

  •ÇEKİN POLİÇEDEN FARKI

  •ÇEKİN BONODAN FARKI

  •ÇEKİN ŞEKİL ŞARTLARI

  •BELİRLİ BİR MEBLAĞIN KAYITSIZ ve ŞARTSIZ ÖDEMESİ EMRİ

  •FAİZ KAYDI

  •YABANCI PARA KAYDI

  •TÜRK TİCARET KANUNU’NUN ÇEKİN ŞARTLARININ EKSİKLİKLERİ HALİNE İLİŞKİN HÜKÜMLERİ

  •ÇEK KANUNU’NUN ÇEKTE ŞEKİL ŞARTLARINA İLİŞKİN DÜZENLEMELERİ

  •ÇEKTE İSTEĞE BAĞLI OLARAK KONULABİLECEK KAYITLAR

  •ÇEKE KONULAMAYACAK KAYITLAR

  •ÇEK KARNELERİNİN BANKALAR TARAFINDAN BASTIRILMASI

  •BANKALARIN BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ

  •ÇEK KEŞİDE EDEBİLMENİN YOLLARI

  •EKTE KABUL YASAĞI

  •ÇEKİN DEVRİ

  B. BONO

  •BONONUN ŞEKLİ ŞARTLARI

  •BONONUN TEDAVÜLÜ

  C. CİRO

  •CİRONUN HUKUKİ NİTELİĞİ 

  •CİRONUN ŞEKLİ

  •TAM CİRO

  •CİRO EDEN (DEVREDEN)

  •CİRO ALAN (DEVRALAN)

  •CİRONUN YERİ

  •BEYAZ CİRO

  •CİRONUN KAYITSIZ VE ŞARTSIZ OLMASI

  •CİRONUN YAPILABİLECEĞİ SÜRE

  •CİRONUN FONKSİYONLARI

  •TEMLİK CİROSU

  •REHİN CİROSU

  •TAHSİL CİROSU

  •BONODA AVAL

  •BONODA BAŞVURU HAKKI

  •PROTESTONUN ÇEKİLEBİLECEĞİ SÜRE VE YETKİLİ MERCİ

  •BAŞVURU HAKKININ KAPSAMI

  •VADEDEN İTİBAREN İŞLEYECEK TEMERRÜT FAİZİ

  •ÖDEME TARİHİNDEN İTİBAREN İŞLEYECEK TEMERRÜT FAİZİ 

  •BONODA ZAMANAŞIMI

TARİH :21/12/2021
SAATİ:20:30-22:00
PLATFORM :Streamyard
SERTİFİKALI EĞİTİM
FİYAT: ÜCRETSİZ ETKİNLİK
Saat Konu Konusmacılar Ünvanı
20:30 22:00
Çek / Senet nedir?
Ali Altun
Finansal Muhasebe Sistemi Uyguluam Danışmanı